Welkom op de Windroos!

Weet jij al wat je gaat kiezen als vervolgschool? Ons advies is: kies een school waar jij je
thuis voelt. Als je vooral graag leert door te doen, dan is het onderwijs op de Windroos echt
iets voor jou.

“We zijn een kleinschalige, open vmbo-school in een historisch gebouw dat onlangs bijzonder mooi is gerenoveerd. Rondom de leerling hebben we een klein, hecht en enthousiast team geformeerd: met elkaar gaan we voor onze leerlingen. Onze missie is kort en krachtig: kinderen laten stralen. Ze meer kleur geven. Ze uit hun schulp laten komen. Samen gaan we op de Windroos ontdekken wat onze leerlingen wel kunnen en graag doen.

Praktijkleren, een verademing

Wij zien, stimuleren en ontwikkelen de mogelijkheden van onze leerlingen. We bieden drie leerwegen aan: Naast de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg bieden we ook de Gemengde leerweg aan. Op elk van deze niveaus proberen we het praktijkleren maximaal aan te bieden. Na het basisonderwijs kan een leerling zich teleurgesteld voelen. Bijvoorbeeld vanwege de moeite met het leren uit boeken. Het goede nieuws is dat wij van het praktijkleren zijn. Het mooie is dat wij leerlingen na een paar weken al zien opbloeien en stralen. Leren en kennis opdoen, ja, dat kan ook anders! Wij zijn er trots op als ouders ons aangeven dat hun kind weer met plezier naar school gaat.

Veilige omgeving met alle aandacht

Op de Windroos zorgen we voor een veilige omgeving met een goed zorgteam dat elke schooldag klaarstaat. We hebben mentoren, leerlingbegeleiders en een remedial teacher/orthopedagoog. Moeite met rekenen of taal? Zit je wat dwars? Loop je vol met emoties? Daar weten zij wel raad mee. Weet je nog niet wat je later wilt doen: onze leerloopbaanbegeleider helpt je bij de vervolgstappen naar bijvoorbeeld het mbo.

De dagopening biedt houvast en nodigt uit tot nadenken en gesprek: in een veilige setting bespreken we wat er leeft. Op school. In de samenleving. Op social media. Dit kunnen grote en kleine dingen zijn. Als jongeren door iets geraakt zijn, nemen we daar de tijd voor.

Verbinden en uitnodigen

Ons onderwijs is eigentijds. Dit betekent dat we verbindingen met buiten aangaan: met bedrijven en instellingen. Dat we verbindingen leggen tussen praktijk en theorie. Dat zie je al in ons gebouw bij de leerpleinen en praktijkpleinen. Onze ruimtes geven rust, structuur en duidelijkheid en ze nodigen uit om te doen en te leren. We denken na hoe de indeling en aankleding van lokalen de leerling kan helpen.

Bij Zorg & Welzijn kunnen leerlingen bijvoorbeeld in ons restaurant werken, waar zo’n 20 tot 25 man komt eten. Ze leren werken in de keuken of zijn gastvrouw of gastheer. Ook hebben we ruimtes met een ziekenhuisbed, een kapsalon en een plek voor oefenen met uiterlijke verzorging.

Bij Economie & Ondernemen hebben we onder meer een kantooromgeving, een winkel en een reisbureau op school. We hebben ook goede relaties opgebouwd met lokale ondernemers voor stages.

Plusdocument

Zinvol onderwijs betekent dat het onderwijs iets toevoegt. De leerlingen gaan aan de slag met hun eigen leerloopbaan, een programma waarin ze hun eigen portfolio bijhouden. De leerling houdt bij wat hij of zij doet, leert en tegenkomt. Cijfers zeggen niet alles. De werkhouding en motivatie zijn ook belangrijk. Onze leerlingen kunnen via hun plusdocument meer van zichzelf en meer van hun prestaties laten zien.

Laptop per leerling

In schooljaar 2020-2021 zijn we op de Windroos in de brugklassen gestart met ‘Bring Your Own Device’, ofwel ‘een laptop per leerling’. In de praktijk betekent het dat elke leerling op z’n eigen laptop werkt. Zie ook ‘Laptop per leerling

Goed voorbereid op vervolgstappen

We bereiden leerlingen goed voor bij de overstap van de kleinschalige, veilige Windroos naar grotere mbo’s. Daarom werken we ook nauw samen met het DaVinci College: alles om struikelen te voorkomen en leerlingen te laten slagen in het najagen van hun droom. Dit doen we door onze leerlingen op de Windroos al meer zelfstandigheid te geven en te helpen bij het maken van een goede keuze in vervolgopleiding. In klas 4 krijgen onze leerlingen mbo-uren en doen ze opdrachten voor het mbo. Ook komen mbo-docenten op onze school. In maart is er een gesprek tussen leerling, het mbo en ons. Het resultaat: we voorkomen vroegtijdig uitval op het mbo, omdat onze leerlingen een richting kiezen die bij hen past. We zijn er trots op dat onze leerlingen vaak op een hoger niveau worden ingeschaald. Dat zegt iets over ons onderwijs: het sluit goed aan bij dat wat hij of zij nodig heeft en wat hij of zij kan. We zijn ook trots op elke leerling die onze school met een glimlach en diploma verlaat: daar rollen wij graag de rode loper voor uit bij de diploma-uitreiking.”

Voor meer informatie zie onze informatiebrochure hieronder.