27 januari 2015

Windroos TOPSCHOOL

In de Keuzegids Middelbare Scholen heeft het VMBO-B-niveau van de school een totaalscore van 82 punten. Dit betekent dat de school tot de beste van Nederland behoort en een kwaliteitszegel krijgt.

Zowel voor het vmbo-B als vmbo-K scoort de Windroos een totaalscore die veel hoger is dan een gemiddelde school en biedt een hogere kwaliteit.

Het succes van de leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw is hoger dan vergelijkbare scholen. Verder krijgt het financiële beleid van de scholengroep waar de Windroos bij hoort, een zeer positief oordeel. Details over de onderwijsprestaties kunt u lezen via de volgende link: http://www.kiesjeschool.nl