18 juli 2019

Fijne zomervakantie!

Windroos wenst jullie een hele fijne zomervakantie toe!

AANVANG VAN NIEUW CURSUSJAAR 2019-2020:

• Maandag 2 september
De leerlingen komen op school voor het afhalen van o.a. rooster en boeken en eventueel een kluissleutel:

De eerste klassen – 13.00 uur, aansluitend mentoractiviteit
De tweede klassen – 13.00 uur, aansluitend mentoractiviteit
De derde klassen – 14.00 uur, aansluitend mentoractiviteit
De vierde klassen – 14.00 uur, aansluitend mentoractiviteit

Alle leerlingen kunnen tegen betaling van € 12,00 een kluisje huren. Bij verlies van een kluissleutel wordt er door de leerling een boete van € 7,50 betaald. Hiervan ontvangt u te zijner tijd een factuur.

• Dinsdag 3 september
De lessen beginnen voor klas 2, 3 en 4 volgens het lesrooster.

• Introductieweek
De eerste klassen hebben introductieactiviteiten, waarvan zij maandag 2 september een rooster ontvangen.