16 juni 2021

Examenuitslag 2021!

Vanmorgen is de examencommissie bij elkaar geweest voor de uitslagbepaling. Van één leerling kon nog geen uitslag bepaald worden, omdat deze leerling eerst nog een examen in het tweede tijdvak moet maken, maar alle andere leerlingen die examen hebben gedaan zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd!

Morgen worden alle leerlingen op school verwacht voor het ophalen van hun cijferlijst en het inleveren van de boeken volgens het onderstaande schema:

Klas 4A om 09:30 uur
Klas 4B om 10:00 uur
Klas 4C om 10:30 uur

Als je een laptop van school in bruikleen hebt gehad dit schooljaar, dan moet je deze laptop ook uiterlijk donderdag 17 juni inleveren.