Laptop per leerling

In schooljaar 2020-2021 starten we op de Windroos in de nieuwe brugklassen met ‘Bring Your Own Device’, ofwel ‘een laptop per leerling’. In de praktijk betekent het dat elke leerling op z'n eigen laptop werkt.

Op de Windroos heeft digitaal onderwijs een vaste plek verworven; digitaal onderwijs neemt steeds meer toe: Methodes hebben naast een boek steeds vaker digitale stof, leerlingen moeten hun opdrachten met de computer maken en inleveren. Het huiswerk staat in een digitale leeromgeving. Dit alles is dan ook de reden dat we volgend schooljaar starten met een laptop per leerling in leerjaar 1.

We willen onze leerlingen leren om flexibel gebruik te maken van onze leermiddelen, aansluitend bij de lesstof, leerdoelen en behoefte van de leerling. De laptop zal daarom ook regelmatig gebruikt worden tijdens de lessen. Als Windroos kiezen we er bewust voor om de laptop te gebruiken naast de boeken die de leerlingen nu ook gebruiken. De combinatie van traditionele boeken en digitale lesstof noemen we ‘blended learning’.

Een dag uit het leven van een leerling met een laptop

De school heeft voor de invoering van een laptop per leerling een contract afgesloten met The Rent Company uit ’s-Hertogenbosch. Daardoor kunnen ouder(s)/verzorger(s) tegen gunstige voorwaarden een laptop huren of kopen. Concreet betekent dit dat ouder(s)/verzorger(s) bij The Rent Company een laptop kunnen kopen of huren voor 48 maanden. De school is betrokken maar staat buiten het contract: ouder(s)/verzorger(s) gaan een contract aan met The Rent Company en betalen ook aan The Rent Company. Ook lopen verzekering, reparatie en garantie via hen. Voordeel is dat ook de ondersteuning via The Rent Company loopt. Daarnaast wordt de standaard software geïnstalleerd, zijn docenten op de hoogte van het device en zijn er geen verschillen in de klas (anders dan de 2 verschillende laptops van The Rent Company). De school heeft een tweetal devices aangewezen die goed op ons netwerk functioneren en waaruit ouders/leerlingen kunnen kiezen.

Voordelen van een laptop huren/kopen via The Rent Company

 • Ondersteuning van school en The Rent Company
 • Standaard software wordt bij problemen teruggezet
 • Bij hardware problemen wordt het device omgewisseld totdat het gerepareerd is
 • Onedrive standaard geïnstalleerd
 • Standaard software (Office etc.) geïnstalleerd
 • Docenten zijn op de hoogte van het device
 • Garantie ook bij kapotte hardware (klein eigen risico)
 • Leerlingen hebben dezelfde devices en helpen elkaar (leren van elkaar)
 • Geen verschillende laptops in de groep (anders dan de 3 verschillende laptops van The Rent Company)
 • Stevige laptop, heeft een extra stevige behuizing voor het gebruik op school en vervoer in de schooltas
 • Stevige laptoptas
 • Zelf een laptop aanschaffen kan ook. Download daarvoor het bestand met daarin de eisen waaraan de eigen laptop moet voldoen.