De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de klachtenregeling en het leerlingenstatuut. De volledige versies van de klachtenregeling en het leerlingenstatuut liggen op iedere locatie ter inzage bij de leerlingbegeleider/ counselor, de decaan en het locatiemanagement, zijn op de website te vinden en worden op verzoek ook toegestuurd. In de klachtenregeling staat onder meer aangegeven, dat men een probleem in eerste instantie probeert op te lossen met de betrokken medewerker van de school. Als dat niet mogelijk is, dient de klacht bij het locatiemanagement te worden ingediend en als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan men zich richten tot achtereenvolgens het bestuur en de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Op iedere locatie is een contactpersoon, die kan helpen de klacht op de juiste plaats in te dienen.