Kunst voor Kids klas 1

Rooster wordt gepubliceerd op website en in het medelingenkastje in de hal van school.