Aanmeldingsformulier digitale MBO Opleidingsmarkt

Op woensdagavond 18 november 2020 is er een digitale voorlichtingsbijeenkomst over bijna alle beroepsopleidingen in het mbo.

Op woensdagavond 18 november 2020 organiseert de Windroos in samenwerking met andere scholen in de regio en Aob Compaz de mbo -keuzemarkt: een voorlichtingsbijeenkomst over beroepsopleidingen na het vmbo. Deze opleidingsmarkt is een belangrijk onderdeel van de oriëntatie (en tevens onderdeel van het examenprogramma) en is dan ook verplicht voor alle leerlingen van klas 3.

Door de Corona maatregelen zal de keuzemarkt dit jaar niet in een gebouw plaatsvinden, maar voorlichters zullen digitaal informatie geven over een groot aantal beroepsopleidingen. Er zal gesproken worden over de inhoud van de opleiding en de beroepsmogelijkheden na de opleiding. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorlichter. Uw digitale aanwezigheid als ouder/verzorger samen met uw zoon of dochter is belangrijk voor zijn/haar toekomstige studie. Daarnaast is er een opleidingsmarkt met een groot aantal informatiestands waar bedrijven, instellingen en scholen u uitleggen wat zij voor de toekomst van uw zoon of dochter kunnen betekenen.
De avond is verdeeld in een aantal voorlichtingsrondes van elk 25 minuten. Met behulp van de mbo-keuzegids kan uw zoon of dochter kan zich aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingsrondes. (Indien u geen papieren gids heeft, kunt u de gids downloaden op www.scholingsmarkten.nl, daar kiest u het tabblad “leerlingen”, de MBO markt Gorinchem en klikt u rechts op “AOB Gids 2020-2021 MBO”). De gekozen nummers, die voor de omschrijving van de opleiding staan, dienen uiterlijk vrijdag 9 oktober a.s. te worden ingevuld op het aanmeldingsformulier.

Vul hier het aanmeldingsformulier in:

U kunt zich niet meer aanmelden voor de MBO opleidingsmarkt. Neem contact op met de administratie van school.