Er mag maximaal 1 vak herkanst worden. Bij herkansing van een toets geldt het hoogst behaalde cijfer.

Bij deze geef ik mij op voor de herkansing op donderdag 2 juli aanstaande.

De opgave datum is verlopen. Er kan NIET meer ingeschreven worden! Neem contact op met de administratie.