Er mag per periode maximaal 1 vak herkanst worden. Bij herkansing van een toets geldt het hoogst behaalde cijfer. Voor praktische opdrachten, repetities en luister- en kijktoetsen zijn geen herkansingsmogelijkheden.

Bij deze geef ik mij op voor de herkansing op woensdag 18 december aanstaande.

De opgave datum is verlopen. Er kan NIET meer ingeschreven worden!